Våldsbrott och brottsoffer

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 3 juni 2021

Betänkande: Våldsbrott och brottsoffer

Betänkande 2020/21:JuU27

Flera uppmaningar till regeringen om våldsbrott och brottsoffer (JuU27)

Riksdagen sa ja till totalt åtta tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen inom området våldsbrott och brottsoffer:

  • Det brottsutredande arbetet kring våld i nära relationer behöver effektiviseras
  • Det bör säkerställas att de som kommer i kontakt med utsatta i sin yrkesroll har relevanta kunskaper om våld i nära relationer
  • Det bör tillsättas en utredning om kartläggning av dödligt våld i nära relationer
  • Det bör bli brottsligt att låta bli att anmäla eller avslöja äktenskapstvång och barnäktenskap
  • Användningen av elektronisk övervakning av kontaktförbud bör öka
  • Det bör skyndsamt tas fram en nationell plan för barnahusens verksamhet för att förbättra likvärdigheten och tillgången för alla barn oavsett var i landet man bor
  • Hanteringen av ersättning till brottsoffer bör effektiviseras
  • Brå bör få i uppdrag att kartlägga sambandet mellan hedersvåld, gängkriminalitet och religiös extremism

Förslagen om tillkännagivanden har lämnats i motioner från allmänna motionstiden 2020. Riksdagen sa nej till övriga förslag i motioner.