Våldsbrott och brottsoffer

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 11 maj 2022

Betänkande: Våldsbrott och brottsoffer

Betänkande 2021/22:JuU26

Uppmaningar till regeringen i frågor om våldsbrott och brottsoffer (JuU26)

Riksdagen beslutade att rikta sex uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen om att

  • en utredning om dödligt våld i nära relationer bör sättas till,
  • en utredning bör sättas till om brott som begås mot äldre ska straffas hårdare och om ökad information kan förebygga och minimera dessa brott,
  • öka användningen av kontaktförbud för brottsmisstänkta och deras närstående,
  • en nationell plan för barnahusens verksamhet bör tas fram för att förbättra likvärdigheten och tillgången till insatser för alla barn,
  • de som arbetar med brottsutredningar där barn är brottsoffer ska ha särskilda specialistkunskaper och att handläggningen inte tar omotiverat lång tid,
  • Socialstyrelsen bör föra statistik om orsakerna som ligger till grund för anmälningar till socialtjänsten eller till att barn omhändertas samt att det av kriminalstatistiken framgår när brott mot barn sker inom familjen eller med hedersmotiv.

Beslutet om tillkännagivanden kom i samband med att riksdagen behandlade cirka 220 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021. Riksdagen sa nej till övriga motioner med hänvisning till pågående utrednings- och beredningsarbete.