Vapenfrågor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 4 maj 2022

Betänkande: Vapenfrågor

Betänkande 2021/22:JuU28

Regeringen uppmanas att se över ett stort antal vapenfrågor (JuU28)

Riksdagen riktade tretton uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen angående vapenfrågor. Frågorna gäller bland annat regler för vapeninnehav, EU:s vapendirektiv, regler för vapensamlare och tillsyn av skjutbanor.

Enligt uppmaningarna bör regeringen se över

 • EU:s vapendirektiv
 • vapenlagstiftningen
 • ny tillståndsmyndighet för vapenlicensärenden
 • handläggning av vapenlicensärenden
 • tidsbegränsade licenser
 • synnerliga skäl i vapenlagen
 • licenshantering vid vapenbyte
 • krav för vapenlicens
 • utökad vapengarderob
 • europeiskt skjutvapenpass
 • handel med vapen
 • tillsyn av skjutbanor
 • regelverket för vapensamlare.

Tillkännagivandena kom när riksdagen behandlade cirka 80 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2021. Riksdagen sa nej till övriga motioner med hänvisning till att arbete redan pågår inom området.