Vårdfrågor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 23 mars 2022

Betänkande: Vårdfrågor

Betänkande 2021/22:SoU36

Regeringen uppmanas till åtgärder för en förbättrad vård (SoU36)

Riksdagen vill snarast se åtgärder för en förbättrad vård med bland annat fler vårdplatser och samordning av vårdköerna. Därför riktade riksdagen ett tillkännagivande till regeringen med ett antal uppmaningar. Bland annat uppmanas regeringen att

  • ha som övergripande målsättning att öka antalet vårdplatser
  • se över frågan om samordning av vårdköerna
  • se över frågan om att patienter fritt kan söka såväl öppen som sluten specialistvård i hela landet
  • se till att utbildningsplatser anpassas till behovet av personal
  • se över frågan om att införa fler möjligheter för personal att arbeta för olika huvudmän
  • se över frågan om arbetsmiljön i vården
  • se över frågan om att stärka företagshälsovården.

Regeringen ska under 2022 återrapportera till riksdagen hur arbetet med åtgärderna går. Detta ska göras i skrivelser senast 31 maj 2022, 31 augusti 2022 och 30 november 2022.

Tillkännagivandet bygger på ett så kallat utskottsinitiativ från socialutskottet. Det betyder att det är utskottet som tagit initiativ till förslaget. Det kommer inte från en proposition från regeringen eller en motion från en riksdagsledamot.