Vatten- och luftvård

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 10 augusti 2022

Betänkande: Vatten- och luftvård

Betänkande 2009/10:MJU15

Nej till motioner om vatten- och luftvård (MJU15)

Riksdagen sa nej till samtliga motioner som behandlar frågor om vatten- och luftvård. Totalt rör det sig om 28 förslag som lämnats in av ledamöterna under den allmänna motionstiden 2009. Förslagen tar bland annat upp internationellt samarbete om Östersjön, åtgärder mot övergödning, toalettavfall från båtar och förnybara drivmedel. Riksdagens beslut motiveras med att arbete redan pågår eller att frågorna redan behandlats i riksdagen.