Vuxenutbildningen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 26 maj 2022

Betänkande: Vuxenutbildningen

Betänkande 2016/17:UbU16

Särskoleelever bör få bättre möjligheter till eftergymnasial utbildning (UbU16)

Riksdagen konstaterar att universitet, högskola och yrkeshögskola i dagsläget inte erbjuder utbildningar som är anpassade efter de personer som har gått i gymnasiesärskolan utom i undantagsfall. Utbildningarna är i huvudsak utformade efter studenter som har gått den vanliga gymnasieskolan. Riksdagen riktade därför ett tillkännagivande till regeringen om att särskilt se över hur tillgången till eftergymnasial utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning kan förbättras.

Riksdagen gjorde sitt ställningstagande i samband med behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2016 inom området vuxenutbildningen. Riksdagen sa nej till övriga motioner inom området.