Frågestund

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Frågestund 22 maj 2022

Frågestund

Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.

Följande ministrar deltar:

  • Samordnings- och energi­minister Ibrahim Baylan (S)
  • Infrastrukturminister Anna Johansson (S)
  • Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund (MP)
  • Bostads- och digitaliserings­minister Peter Eriksson (MP)

Samordnings- och energi­minister Ibrahim Baylan (S) besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.