Frågestund

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Frågestund 26 mars 2022

Frågestund

Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.

Följande ministrar deltar:

  • Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
  • Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S)
  • Minister med ansvar för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson (MP)
  • Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.