Frågestund

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Frågestund 11 mars 2022

Frågestund

Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.

Följande ministrar deltar:

  • Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)
  • Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)
  • Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg (S)
  • Minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh (MP)

Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.