Frågestund

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Frågestund 29 april 2022

Frågestund

Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.

Följande ministrar deltar:

  • Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
  • Energi- och digitaliserings­minister Anders Ygeman (S)
  • Finansmarknads­minister och biträdande finans­minister Åsa Lindhagen (MP)
  • Minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh (MP)

Näringsminister Ibrahim Baylan (S) besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde. Frågor till övriga ministrar förutsätts beröra deras ansvarsområden inom regeringen.