Återrapportering från Europeiska rådets möte

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Information från regeringen 14 februari 2023

Återrapportering från Europeiska rådets möte

Statsminister Ulf Kristersson (M) återrapporterar från möte med EU:s stats- och regeringschefer den 9–10 februari. Statsministern inleder, därefter får ledamöter tillfälle att ställa frågor.