Barn som utsätts för sexualbrott

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 24 april 2022

Interpellation: Barn som utsätts för sexualbrott

Interpellation 2021/22:183 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Interpellation 2021/22:183 Barn som utsätts för sexualbrott

av Marléne Lund Kopparklint (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

År 2020 ökade antalet anmälda sexualbrott i Sverige till 24 100 (Brå, 2021). Under 2020 anmäldes det högsta antalet våldtäkter mot barn hittills, 16 procent fler än 2019. Enligt Stiftelsen Allmänna Barnahusets senaste rapport blir ett av fyra barn utsatta för sexualbrott. 25 procent av alla barn har utsatts för olika former av sexuella övergrepp.

De åtgärder som regeringen har vidtagit ter sig verkningslösa när man ser till denna negativa utveckling. År 2014 räknade man nämligen på Stiftelsen Allmänna Barnahuset med att 20 procent av alla barn blir utsatta för sexualbrott. En siffra som helt uppenbart har varit konstant ökande när man ser till den senaste undersökningen, som kom i augusti 2021. I stället för 4 små barn i en förskolegrupp på 20 totalt är man nu uppe i 5 små barn. Små barn, till och med bebisar, barn som inte ens har börjat skolan, barn som har börjat skolan samt tonårsbarn faller offer för det vedervärdiga att en vuxen människa tar sig rätten att utsätta dem för sexuella övergrepp. Detta måste stoppas med nya effekt- och kraftfulla åtgärder. Pedofiler inte ska ha kryphål i lagen, och barns trygga uppväxt ska absolut väga tyngre än en pedofils rättigheter.

Det krävs nu ett kraftfullt agerande för att stoppa denna utveckling. 25 procent måste bli 0 procent.

Med hänvisning till detta vill jag ställa följande frågor till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

  1. Vilka ytterligare åtgärder ämnar ministern vidta för att motverka sexualbrott mot barn?
  2. Hur ämnar ministern verka för att skydda barn från pedofiler som söker barn och kommer i kontakt med dem på nätet i syfte att utsätta dem för sexuella övergrepp?