Bristande konkurrensneutralitet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 14 januari 2020

Interpellation: Bristande konkurrensneutralitet

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2019/20:183 Bristande konkurrensneutralitet

av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Jag har tidigare ställt en fråga till finansminister Magdalena Andersson om den utlovade utredningen kring den vårdmoms på 25 procent som Skatteverket infört och den bristande konkurrensneutralitet som denna moms innebär.

Regeringen har tagit del av flera skrivelser från olika organisationer, bland annat Vårdföretagarna, där man tydligt pekar på att ett avskaffande av den införda vårdmomsen inte strider mot gällande EU-direktiv. Trots detta vill finansministern göra en utredning till för att styrka det som redan är konstaterat. Som plåster på såren så meddelar finansministern att de satsar 210 miljoner kronor per år under en treårsperiod som möjliggör för landstingen att underlätta för privata vårdgivare att anpassa sig till det nya rättsläget.

Mina frågor till finansminister Magdalena Andersson är därför:

 

1. Varför inväntar ministern en ny utredning när det redan finns en granskad utredning med tydliga svar? 

2. Är ministern beredd att skyndsamt vidta skattemässiga åtgärder för att konkurrensneutralitet ska råda inom vård- och omsorgssektorn?