De svenska elpriserna

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 24 april 2022

Interpellation: De svenska elpriserna

Interpellation 2021/22:189 av Lars Hjälmered (M)

Interpellation 2021/22:189 De svenska elpriserna

av Lars Hjälmered (M)

till Statsrådet Khashayar Farmanbar (S)

 

Sverige brottas med rekordhöga elpriser i samtliga fyra elprisområden och en toppnotering på 4 kronor per kilowattimme. Det är något som slår hårt mot medborgare och näringslivet. 

Anledning till de höga elpriserna är bland annat höga elpriser runt om i Europa där man har brist på gas, men det handlar också om Sveriges egen utveckling av produktionssäker el. Vi har haft kallare väder som skapat brist på vind- och vattenkraft kombinerat med att två reaktorer vid Ringhals har lagt ned. 

Flera experter har dessutom varnat för att det här inte är en enskild företeelse, utan mer volatila priser är något vi kommer att behöva dras med under lång tid framöver.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Khashayar Farmanbar:

 

  1. Avser statsrådet att vidta några omedelbara åtgärder med anledning av de höga elpriserna?
  2. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta på längre sikt för att försöka stabilisera elpriserna?