Kinas efterlevnad av WTO:s regelverk

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 8 november 2019

Interpellation: Kinas efterlevnad av WTO:s regelverk

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2019/20:71 Kinas efterlevnad av WTO:s regelverk

av Hans Rothenberg (M)

till Statsrådet Anna Hallberg (S)

 

Världshandeln utmanas på ett sätt som vi inte har sett på många, många decennier. Tidigare stabila handelsnationer går nu i konflikt med varandra, vissa lämnar etablerade gemenskaper och världshandeln minskar faktiskt i vissa stycken.

Kina är i dag världens största land sett till befolkning, och det är världens tredje största ekonomi. I närtid kommer man att flytta fram sina positioner ytterligare varför det är av yttersta betydelse att Kina också blir en pålitlig aktör i internationella handelssammanhang.

Regeringen har nyligen presenterat en strategi för Sveriges relationer, framför allt handelsrelationer, med Kina. Som regeringen skriver i Arbetet som rör frågor i Kina konstateras att Kina blev medlem i WTO år 2001 men att det fortfarande finns uppenbara brister i landets tillämpning av WTO:s regelverk. Detta gäller inte minst frågor om öppenhet. I strategin menar man att det är viktigt att det multilaterala världshandelssystemet, det vill säga WTO, ska moderniseras och att Kina ska respektera detta. Väl så viktigt är dock att Kina respekterar WTO:s regelverk innan man är med och reformerar detsamma.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Hallberg:

 

Hur avser statsrådet och regeringen agera för att få Kina att respektera rådande spelregler för den internationella handeln?