Kustbevakningens möjligheter till snabbare utryckningar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 24 april 2022

Interpellation: Kustbevakningens möjligheter till snabbare utryckningar

Interpellation 2021/22:178 av David Josefsson (M)

Interpellation 2021/22:178 Kustbevakningens möjligheter till snabbare utryckningar

av David Josefsson (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Lördagen den 4 december utbröt en brand i lasten ombord ett Liberiaflaggat bulkfartyg som låg ankrat i väntan på bunkring utanför Vinga i Göteborg. Lasten bestod av tättpackade träprodukter, och branden var den 7 december fortfarande inte släckt.

I Göteborgs innerhamn finns ett av Kustbevakningens största fartyg baserat, nämligen kombinationsfartyget KBV 001 Poseidon. Poseidon är konstruerat för att bland annat kunna möta just sådana här scenarier med omfattande och komplexa fartygsbränder. Men trots att fartyget låg i hamn bara några mil från den plats där branden utbröt tog det flera timmar innan Poseidon kunde sättas in i brandbekämpningen eftersom fartyget vid larmtillfället inte hade full besättning.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder tänker ministern vidta för att förbättra Kustbevakningens möjligheter att snabbare rycka ut med avsedda resurser vid situationer likt den vid Vinga den 4 december?