Regelverk för arbetskraftsinvandring

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 24 april 2022

Interpellation: Regelverk för arbetskraftsinvandring

Interpellation 2021/22:222 av Arin Karapet (M)

Interpellation 2021/22:222 Regelverk för arbetskraftsinvandring

av Arin Karapet (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Moderaterna bjöd, tillsammans med Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, in den socialdemokratiska regeringen till en förhandling om en uppdatering och skärpning av regelverket kring arbetskraftsinvandringen.

Socialdemokraterna har länge velat se skärpningar i lagstiftningen, men man har fram till skrivande stund inte lagt några skarpa förslag på riksdagens bord. Statsrådet Anders Ygeman har aviserat att förslag ”i närtid” ska landa på riksdagens bord.

Bland de förslag som Moderaterna, tillsammans med Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, i en debattartikel lade som förhandlingsbud fanns bland annat:

  1. att stoppa kompetensutvisningarna
  2. att hejda arbetskraftsinvandringen av personliga assistenter
  3. skärpta krav på arbetsgivare, som i vissa särskilt utsatta branscher ska kunna föreläggas att vid vite skicka in uppgifter om anställningsvillkoren
  4. ett höjt lönekrav
  5. att ta bort omotiverade sekretesshinder mellan myndigheter för att motverka arbetskraftsexploatering
  6. skärpta straffnivåer för exploatering av arbetskraft
  7. att det ska finnas ett tydligt krav på bostadens storlek och standard.

Utöver ovanstående fanns också ett förslag om att stoppa så kallade spårbyten, det vill säga möjlighet för asylsökande som jobbar att vid avslag på sin asylansökan i stället söka arbetstillstånd. Detta är ett undantag från huvudregeln om att arbetstillstånd ska vara ordnat före inresa till Sverige och innebär en möjlighet att utnyttja asylregelverket.

Det har rapporterats i medier att det finns jobbagenturer i exempelvis Ukraina som utnyttjar det svenska asylsystemet. Det görs genom att ukrainska medborgare reser till Sverige med uppmaningen att söka asyl i Sverige, för att sedan genom ett spårbyte i stället ansöka om arbetstillstånd i Sverige.

Ukraina finns inte med på den lista över säkra länder som ger Migrationsverket möjlighet att besluta om avvisning med omedelbar verkställighet om sökanden kommer från ett land som är på listan.

Regeringen har heller inget förslag om att stoppa spårbyten.

Med bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

  1. Avser statsrådet att ta några initiativ för att gå vidare med något av de sju förslag som listas, enligt ovan?
  2. Avser statsrådet att ta några initiativ för att stoppa möjligheten till så kallade spårbyten?