Uppföljning av tillkännagivande om PCR-test

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 24 april 2022

Interpellation: Uppföljning av tillkännagivande om PCR-test

Interpellation 2021/22:184 av Maria Malmer Stenergard (M)

Interpellation 2021/22:184 Uppföljning av tillkännagivande om PCR-test

av Maria Malmer Stenergard (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Den 23 juni i år beslutade riksdagen om att en utlänning tvångsvis ska kunna testas, för exempelvis covid-19, för att ett beslut om avvisning eller utvisning ska kunna verkställas. Riksdagen uppmanade också regeringen att återkomma med nödvändiga lagändringar för att säkerställa att polisen ges förutsättningar att verkställa beslut om avvisning eller utvisning.

Det brådskar att få relevant lagstiftning på plats.

Det är orimligt att personer med utvisningsbeslut ska kunna skjuta upp sin utvisning genom vägran att genomföra ett coronatest.

I en tidigare ställd skriftlig fråga har jag frågat statsrådet om vilka åtgärder statsrådet vidtagit och hur tidsplanen för att få lagstiftningen på plats ser ut, men i svaret saknades såväl redovisning av vidtagna åtgärder som tidsplan.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Vilka åtgärder har statsrådet och regeringen vidtagit för att få lagstiftningen på plats, och hur ser tidsplanen för det fortsatta arbetet ut?