Utlokalisering av asylsystemet enligt dansk modell

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 24 april 2022

Interpellation: Utlokalisering av asylsystemet enligt dansk modell

Interpellation 2021/22:114 av Ludvig Aspling (SD)

Interpellation 2021/22:114 Utlokalisering av asylsystemet enligt dansk modell

av Ludvig Aspling (SD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Det drama som nyligen utspelat sig i gränsområdena mellan Belarus, Litauen, Lettland och Polen illustrerar hur EU:s asylsystem undergräver unionens diplomatiska handlingsförmåga, vår stabilitet internt, lockar migranter till livsfarliga resor och ger organiserad brottslighet stora förtjänster.

Det är heller inget unikt händelseförlopp utan ett mönster som återkommit under lång tid.

Det danska Folketinget har den 3 juni 2021 antagit den danska regeringens förslag L 226, om Indførelse af mulighed for overførsel af asylansøgere til asylsagsbehandling og eventuel efterfølgende beskyttelse i tredjelande. 

Förslaget innebär att en möjlighet införs att överföra asylsökande från Danmark till ett tredjeland, där de ska invänta beslut i asylärendet. Om de befinns ha asylskäl, beviljas de asyl både av och i tredjelandet. De återvänder således aldrig till Danmark. Regelverket har inte implementerats än.

Systemet skulle åtgärda de flesta av de problem som dagens system ger upphov till, och samtidigt se till den asylsökandes intresse av att hitta en fristad.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Kommer statsrådet att tillsätta en utredning för att se över möjligheterna att införa motsvarande förslag i Sverige?