Äganderätten

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 22 oktober 2020

Interpellation: Äganderätten

Interpellation 2020/21:48 av Kjell Jansson (M)

Interpellation 2020/21:48 Äganderätten

av Kjell Jansson (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Äganderätten är grundlagsskyddad i Sverige, då äganderätten är en fundamental del av en fungerande demokrati. En demokrati förutsätter att människor har rätt att äga och bruka mark och behålla frukten av sitt arbete. I dagens Sverige ser vi dock hur många markägare och skogsägare upplever att äganderätten successivt försvagas. Det är allvarligt. Det är av stor vikt att vi bättre skyddar äganderätten på alla plan i hela Sverige.

Riksdagen riktade ett tillkännagivande till regeringen (konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU27) om att tillsätta en parlamentariskt sammansatt kommitté med uppdrag att se över och stärka det grundlagsreglerade egendomsskyddet.

Mina frågor till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är följande:

 

  1. När och hur kommer ministern att tillsätta den parlamentariska kommittén, och vilka partier och representanter kommer att ingå i den?
  2. Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att stärka äganderätten kommande år, och på vilka områden ser ministern framför allt att äganderätten brister i dag och därför behöver stärkas?