Alkoholfrågan - en tydlig folkhälsofråga

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 4 september 2022

Interpellation: Alkoholfrågan - en tydlig folkhälsofråga

Interpellation 2006/07:104 av Lindholm, Jan (mp)

den 28 november

Interpellation

2006/07:104 Alkoholfrågan @ en tydlig folkhälsofråga

av Jan Lindholm (mp)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

EG-domen den 23 november i målet mellan den holländska staten och den likaledes holländska vinklubb som importerat vin för medlemmarnas räkning förstärker den trend som under de senaste åren blivit allt tydligare, nämligen att medvetandet om att alkohol inte är en vanlig handelsvar, har stärkts.

Ministerns företrädare, den förre socialdemokratiske folkhälsoministern Morgan Johansson, lämnade ett mycket tydlig ja till svar när han den 30 juni i år besvarade min fråga om svenska initiativ för att lyfta folkhälsodimensionen på alkoholfrågan inom EU.

Rapporterna fortsätter att strömma in och kvinnorna är de som drabbas i allt snabbare takt. Under perioden 2002@2004 ökade antalet skrumpleverfall bland kvinnor med 15 %. Den totala konsumtionen ligger nu på 10,2 liter ren alkohol per person och år och antalet patienter som söker vård ökar. I Stockholm är ökningen 70 % sedan 1998.

Tidig alkoholdebut ökar riskerna för alkoholism och svåra skador. Att hela 54 % av ungdomar i åldersgruppen 16@19 år anser att det är tämligen enkelt att få tag på billig importerad alkohol är därför fortsatt oroande.

Det faktum att den aktuella EG-domen signalerar en ökad insikt om att alkohol inte är vilken vara som helst utan en vara för vilken folkhälsoaspekter bör påverka villkoren är som sagt lovande. Ministern representerar det parti inom regeringen som under många år tydligt drivit den restriktiva linjen på alkoholområdet. Koalitionspartierna har däremot en motsatt eller vacklande hållning i alkoholfrågan. Det är därför med tillfredsställelse jag noterat att ministerns kollega, finansminister Anders Borg som representerar ett parti som tidigare starkt förordade en friare alkoholpolitik, nu inte anser att det finns motiv för en sänkt alkoholskatt.

Jag tror att nästan alla instämmer i att den restriktiva modellen är ganska tandlös med de införselkvoter som gäller i dag, en närmast fri införselnivå. Jag vet att Kristdemokraterna i likhet med mitt eget parti, Miljöpartiet, sedan länge företräder linjen att införselkvoterna måste minskas till en rimlig nivå. Miljöpartiet anser att nivån före det svenska EU-medlemskapet vore önskvärd.

Jag vill därför fråga ministern:

Vilka konkreta åtgärder är statsrådet beredd att vidta för att fortsätta arbetet på att flytta fram folkhälsoperspektivet inom den europeiska alkoholdebatten?

Vad avser statsrådet konkret att göra för att det snarast ska bli möjligt för Sverige att ensidigt återinföra de införselnivåer vi hade före vårt EU-inträde?