Andrahandsuthyrning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 9 december 2016

Interpellation: Andrahandsuthyrning

Interpellation 2016/17:95 av Nooshi Dadgostar (V)

Interpellation 2016/17:95 Andrahandsuthyrning

av Nooshi Dadgostar (V)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

I december 2015 ställde jag en skriftlig fråga till dåvarande bostadsminister Mehmet Kaplan om vilka åtgärder han avsåg att vidta för att komma till rätta med de höga andrahandshyrorna (skriftlig fråga 2015/16:506). Redan då fanns det tendenser till att lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad inte skyddade andrahandshyresgästen från ockerhyror. I sitt svar uttryckte bostadsminister Kaplan att ”även jag anser att utvecklingen av andrahandshyrorna är problematisk” (Dnr N2015/08942/PUB).

I dag ser utvecklingen betydligt mörkare ut. Andrahandshyrorna ökar snabbt samtidigt som utbudet minskar. Många menar att andrahandsmarknaden för bostäder inte varit så här brutal på länge. Var tionde person har blivit lurad på förskottshyra eller deposition. Polisen menar att situationen bäddar för att folk blir utnyttjade. I en enkät om andrahandsuthyrning som Boverket genomförde i juni 2015 uppgav var tredje person att de mött oseriösa uthyrare och nästan var fjärde att de kommit i kontakt med en bedragare. 6 procent av de tillfrågade har till och med blivit utsatta för hot, våld eller övergrepp i samband med uthyrning (Boverket, rapport 2015:39).

En ny trend är att det uppstår en budgivning mellan bostadslösa om andrahandskontrakten. Den som är villig att betala högst månadshyra vinner, ett system som påminner om marknadshyra – som vi i Sverige inte vill ha. Det är väl känt att den lagstiftning som den borgerliga regeringen införde 2013 försvagade den enskilde oerhört mycket, vilket har öppnat upp för den här typen av utnyttjande.

Nyligen ställde jag en skriftlig fråga till nuvarande bostadsminister Peter Eriksson om vilka åtgärder han tänker vidta för att komma till rätta med de höga hyrorna på andrahandsmarknaden (skriftlig fråga 2016/17:106). I sitt svar ger bostadsministern uttryck för en helt annan linje än sin företrädare. Bostadsministern nämner över huvud taget inte problemen med den nya privatuthyrningslagen och konstaterar att ”regeringen ser ett bättre nyttjande av befintliga bostäder och däribland en ökad uthyrning av privatbostäder som en viktig del för en bättre fungerande bostadsmarknad i hela landet.” (Dnr N2016/06380/PBB)

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

Har statsrådet en annan uppfattning än sin företrädare i frågan om andrahandsuthyrning?