anfallet på Falluja

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 7 oktober 2022

Interpellation: anfallet på Falluja

Interpellation 2004/05:129 av Ohly, Lars (v)

den 8 november

Interpellation 2004/05:129

av Lars Ohly (v) till statsminister Göran Persson om anfallet på Falluja

Enligt en vetenskaplig studie publicerad i oktober 2004 i den ansedda brittiska medicintidskriften Lancet har omkring 100 000 civila irakier dödats av USA:s och Storbritanniens militär sedan kriget mot Irak inleddes. De flesta offren är kvinnor och barn. Just nu bombas Fallujas bostadskvarter, moskéer och sjukhus dagligen. En militär järnring har slagits runt staden och ännu mer omfattande angrepp har förberetts. Ockupationsmaktens förevändning för detta är "terroristen Al Zarkawis" påstådda närvaro i Falluja.

Ockupationsmakten har i stället för att sända in trupp i staden för att leta upp Al Zarkawi, vilket skulle förorsaka amerikanska förluster, genomfört massiva flygbombningar, där många oskyldiga människors liv gått till spillo. Många irakiska civila har i stället fått sätta livet till. Fallujas invånare känner inte till Al Zarkawi och kan därför inte uppfylla kravet på att lämna ut honom. Deras enda brott är att de, liksom större delen av Iraks befolkning och i likhet med alla ockuperade folk, motsätter sig ockupationen av deras land. I detta läge gör vår tystnad oss till medskyldiga i den massaker som förbereds på Fallujas befolkning och till bombningar som redan sker.

Än värre är att den svenska krigsmaterielindustrin fortsätter sin krigsmaterielexport till de krigförande länderna såsom USA och Storbritannien.

Jag vill fråga statsministern:

1.Avser statsministern att verka för ett bombstopp när det gäller Falluja?

2.Avser statsministern att protestera hos USA:s regering när det gäller angreppet på Falluja, där så många civila offer utkrävs?

3.Avser statsministern att sätta stopp för den svenska krigsmaterielexporten till de krigförande länder som ockuperat Irak?