Antagningen till högskolan för elever som studerat på International Baccalaureate, IB-programmet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 1 december 2009

Interpellation: Antagningen till högskolan för elever som studerat på International Baccalaureate, IB-programmet

Interpellation 2009/10:116 av Pertoft, Mats (mp)

den 18 november

Interpellation

2009/10:116 Antagningen till högskolan för elever som studerat på International Baccalaureate, IB-programmet

av Mats Pertoft (mp)

till statsrådet Tobias Krantz (fp)

Riksdagen fattade i juni 2007 beslut om att sökande till svenska universitet och högskolor med examen från International Baccalaureate (IB) ska ingå i den utländska kvotgruppen, kvotgrupp III, från och med höstterminen 2010.

Högskoleverket (HSV) i samråd med Verket för högskoleservice (VHS) fick i juni 2009 i uppdrag av regeringen att utreda om det finns förutsättningar för att sökande med betyg från IB ska kunna konkurrera i samma urvalsgrupper och på likvärdiga villkor som sökande med svenska gymnasiebetyg.

HSV konstaterar i sin rapport att IB-elever kommer att missgynnas av en flytt till kvotgrupp III, utländska betyg. Såväl HSV som VHS förordar att svenska IB-elever ska ingå i kvotgrupp I/II. Men HSV anser att IB ska placeras i kvotgrupp III tills en större översyn görs inför hösten 2014. VHS menar däremot att IB omedelbart skulle kunna placeras i kvotgrupp I/II.

En konverteringsskala för betygen från IB finns redan och skulle kunna användas under övergångsperioden 2010–2014. Efter konvertering läggs meritpoäng på. VHS har i sin rapport visat på en framkomlig väg. Detta är för övrigt samma tillvägagångssätt man valt i Norge.

IB-programmet är i dag ett alternativ till de svenska nationella programmen. Den svenska staten och ca 30 av landets kommuner gör varje år betydande satsningar för att driva IB-programmet. Programmet finns i dag i 132 länder och Sverige är ett av de 15 länder som har flest IB-skolor. Men kvarstår beslutet att IB ska placeras i kvotgrupp III finns betydande risk att antalet IB-skolor i Sverige minskar kraftigt. Om inga nya besked om antagningen från IB-utbildningen kommer mycket snart kommer det redan till nästa läsår att bli mycket stora problem med rekrytering av elever.

IB-utbildningen har en mycket tydlig studieförberedande profil och ligger helt i linje med regeringens ambition att erbjuda gymnasieutbildning av hög kvalitet. Om IB-eleverna placeras i kvotgrupp III, enligt nu gällande beslut, kommer detta att leda till mycket stora problem för de mer än 3 000 elever som i dag går på programmet. Ett antal IB-elever kommer att känna sig tvingade att lämna IB-programmet för att öka sina chanser att komma in på önskad högskoleutbildning. IB-programmet kommer inte längre att vara ett alternativ för svenska gymnasieungdomar. De drygt 30 svenska IB-skolorna i Sverige behöver säker och entydig information till kommande elever och deras föräldrar.

Mina frågor till statsrådet är:

Vad avser statsrådet att göra för att det inte ska uppstå problem för de 3 000 elever som redan i dag går på IB-programmet i Sverige?

Avser statsrådet att verka för att skolorna får tydlig information om hur de ska hantera den nuvarande situationen?