Antagningsregler för högskolestudier

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 9 augusti 2022

Interpellation: Antagningsregler för högskolestudier

Interpellation 2009/10:491 av Damberg, Mikael (s)

den 21 maj

Interpellation

2009/10:491 Antagningsregler för högskolestudier

av Mikael Damberg (s)

till statsrådet Tobias Krantz (fp)

Regeringen har beslutat om nya antagningsregler som börjar gälla hösten 2010. Det är bland annat ett helt nytt sätt att räkna ut sitt meritvärde som medför att eleverna tidigt måste göra rätt val för att öka sina chanser att komma in på högskolan. De olika kvotgrupperna har också skapat stora problem för vissa grupper att studera vidare.

Reglerna är snåriga och komplicerade och det är viktigare än någonsin att man tidigt informerar och pratar om vad som krävs för att komma in på högskolan, säger universitetskansler Anders Flodström.

Högskoleverket ställde i november 2009 frågan ”Känner du att du har koll på de nya antagningsreglerna för högskolan/universitetet?” till elever som är 18 år och har uttryckt studieintresse. Resultatet av undersökningen är oroande. 10 procent av de tillfrågade svarade att de är ”helt och hållet pålästa” och 40 procent svarade ”ja, i huvudsak”. Hela 37 procent svarade ”nej, inte särskilt bra” och 13 procent ”nej, inte alls”.

Elever som har två föräldrar med akademisk utbildning är bättre pålästa kring antagningsreglerna. 58 procent av dessa elever svarar att de är väl pålästa. För elever med en förälder med akademisk utbildning eller med föräldrar helt utan akademisk bakgrund var siffran knappt 50 procent.

Det här berör väldigt många som skulle vilja bedriva högre studier, inte minst i Stockholmsregionen där antalet eftergymnasialt utbildade i relation till befolkningsstorleken är 45 procent.

Regeringens politik har även på andra sätt gjort det svårare att få tillgång till högre studier.

Några exempel:

Den allmänna behörigheten för dem som läser yrkesförberedande program har tagits bort.

Komvux har skurits ned kraftigt vilket försvårar chansen att läsa in behörighet, och de som ändå lyckas läsa in behörighet på komvux hamnar i en sämre antagningskvot.

Korttidsstudiestödet har tagits bort.

25:4-regeln har tagits bort och med den försvårat för människor med arbetslivserfarenhet att studera vidare.

Min fråga till statsrådet är:

Avser statsrådet att ta några initiativ till att ändra de regler som utestänger studieintresserade från högre studier?