Antalet beredskapsflygplatser

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 25 mars 2022

Interpellation: Antalet beredskapsflygplatser

Interpellation 2019/20:399 av Lars Thomsson (C)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2019/20:399 Antalet beredskapsflygplatser

av Lars Thomsson (C)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Klimatförändringarna får stora konsekvenser för hela vårt samhälle, så också för svensk krisberedskap. Stormar, skyfall och höga flöden förväntas öka såväl som torka med vattenbrist och stora skogsbränder som följd. Förutom att bekämpa klimatförändringarnas grundorsaker kommer vi behöva ha en god krisberedskap runt om i landet som kan mildra konsekvenserna av de händelser, exempelvis skogsbränder, som vi ser blir konsekvensen av klimatförändringarna.

Sommaren 2018 drabbades Sverige av många och omfattande skogsbränder; skogsbränder som gjorde att våra nationella brandsläckningsresurser tog slut. Tack vare samarbetet i EU fick Sverige hjälp med brandsläckningsresurser, dels personal men också helikoptrar och brandsläckningsplan. Därefter har den nationella förmågan till flygande brandsläckningsresurser stärkts, vilket vi välkomnar och också tidigt föreslog.

Vi lever nu mitt i en pandemi som ställt delar av vårt samhälle på paus. Det kraftigt minskande resandet, globalt och nationellt, har lett till stillastående flygtrafik och till flygplatser runt om i landet som går på knäna. När persontrafiken försvinner riskerar många konkurs, och därmed äventyras förmågan att hjälpa samhället i kris med samhällsviktiga uppdrag, till exempel ambulansflyg, brandbekämpning och försvarsverksamhet. Det här innebär en stor risk för svensk krisberedskap.

Skulle 2018 års skogsbränder upprepa sig är det långt från självklart att flygplatserna skulle klara av att hantera ett ökat behov av flygande brandsläckningsresurser, givet dagens många permitteringar på landets flygplatser. Det skulle riskera försvåra och fördröja brandsläckningsarbetet. Vi kan inte utsätta oss för den risken.

För närvarande pågår en översyn av systemet med beredskapsflygplatser. Ur vårt perspektiv är det av stor vikt att regeringen skyndsamt utökar antalet beredskapsflygplatser. För att säkerställa en jämn beredskap runt om i landet, inte minst i glesbyggda och skogstäta områden, är det viktigt att också kommunala och regionala flygplatser pekas ut som beredskapsflygplatser. Flygplatser är en viktig infrastrukturell förutsättning för en god krisberedskap runt om i landet också i ett större perspektiv.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

  1. Anser regeringen att flygplatser runt om i landet utgör en viktig infrastrukturell förutsättning för en god krisberedskap och förmåga att släcka stora bränder med flygande brandsläckningsresurser och i så fall, avser regeringen att utöka antalet beredskapsflygplatser?
  2. Vilken är regeringens plan för att flygplatser ska kunna fortsätta ha öppet i ljuset av pandemin för att kunna säkerställa en god beredskap och ett likvärdigt skydd i hela landet?