antidemokratisk verksamhet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 23 november 2022

Interpellation: antidemokratisk verksamhet

Interpellation 2001/02:25 av Unckel, Per (m)

den 10 oktober

Interpellation 2001/02:25

av Per Unckel (m) till statsrådet Britta Lejon om antidemokratisk verksamhet

Den 29 mars detta år ställde Tomas Högström en fråga till demokratiministern angående ungdomsriksdagen, Urix. I programmet stod att läsa rubriker till olika seminarier varav ett hette "Gatstenar och sammanträden @ två sätt att påverka Europa. Vilken är din väg? Lär dig hitta och använda metoderna."

Ungdomsriksdagen arrangerades av Stiftelsen Gemensam Framtid, som Ungdomsstyrelsen och Elevorganisationen står bakom. Det var således skattebetalarnas pengar som användes till seminarierna.

Den fråga Tomas Högström ställde handlade om huruvida det var moraliskt försvarbart att skattemedel gick till aktiviteter där ungdomar skulle få lära sig att använda utomparlamentariska metoder. Demokratiministern svarade att en "provokativ rubrik innebär inte att seminariet bortser från demokratiska principer". Vidare skriver statsrådet: "Det är viktigt att vi vuxna stöder projekt som drivs av unga för unga. Projekt där unga får komma till tals på deras egna villkor samt diskutera frågor som engagerar dem och som speglar deras verklighet."

Mot bakgrund av det som hände i Göteborg i samband med EU-toppmötet, kort tid efter det att seminariet hållits, måste den attityd demokratiministern uppvisar i sitt svar ses som ytterst tveksam. Staten har varit med och finansierat de mötesplatser där förståelse och acceptans för våld och vandalism som politiska metoder odlats.

Mot denna bakgrund vill jag ställa två frågor:

  1. Har statsrådet alltjämt samma uppfattning i fråga om statligt stöd till antidemokratisk verksamhet, som redovisades i svaret till Tomas Högström den 29 mars?
  2. Vilka åtgärder avser statsrådet vidta för att tillse att skattemedel i fortsättningen inte används till att uppmuntra stenkastning?