Arbetet mot invasiva främmande arter

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 17 februari 2023

Interpellation: Arbetet mot invasiva främmande arter

Interpellation 2022/23:181 av Joakim Järrebring (S)

Interpellation 2022/23:181 Arbetet mot invasiva främmande arter

av Joakim Järrebring (S)

till Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

 

Invasiva främmande arter är ett av de största hoten mot biologisk mångfald i Sverige och globalt.

Regeringen och klimat- och miljöministern har återkommande sagt att regeringen inte har sänkt Sveriges miljöambitioner och att regeringen avser att föra en kostnadseffektiv miljöpolitik.

Nu har SD och regeringens budget varit i effekt i en dryg månad, och effekterna av den minskade miljöbudgeten börjar bli tydliga.

Arbetet för att bekämpa invasiva främmande arter på statlig mark hade 2022 en budget på 55 miljoner kronor. Regeringens budget innebär att den finansieringen nu försvinner helt. Detta innebär att arterna riskerar att sprida sig fritt i stora delar av landet.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Romina Pourmokhtari:

 

  1. Instämmer statsrådet i att invasiva främmande arter är ett av de största hoten mot biologisk mångfald, och avser statsrådet att vidta några åtgärder på området?
  2. Vilka skäl ligger till grund för den borttagna finansieringen av arbetet mot invasiva främmande arter på statlig mark?