Arbetsgivaravgifter

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2016/17:302 Arbetsgivaravgifter

av Larry Söder (KD)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Sverige är beroende av att företag startar, växer och stannar i Sverige. De behövs för att skapa värde som i sin tur genererar jobb och stärker välfärden. Vi behöver därför från politiskt håll göra allt vi kan både för att uppmuntra människor att våga starta nya företag, och för att få våra stora, traditionella arbetsgivare att stanna kvar i Sverige. Därför är det oroande när företagen upplever bekymmer med att verka i Sverige i dag och väljer att flytta utomlands. Det försätter människor i arbetslöshet och utanförskap, försämrar vår konkurrenskraft och urholkar den svenska skattebasen.

Senast i raden ser vi att SAS, som ju är ett till stor del statsägt bolag, nu väljer att flytta sin verksamhet utomlands på grund av för höga arbetsgivaravgifter i Sverige. Det är inte konstigt, bolaget har gjort sin matte och räknat ut att kostnaden för personalen är ca 40 procent högre i Skandinavien än i övriga EU. Men beskedet innebär en tragisk ironi – statens eget bolag är alltså missnöjt med de höga skatter som staten ålägger företagen.

Sverige har, jämfört med snittet för OECD, en mycket hög arbetsgivaravgift, vilket får de tråkiga konsekvenser som vi nu ser i fallet med SAS. Förutom detta uppenbara problem finns också ett annat – studier visar nämligen att svenskarna i gemen inte vet hur högt skatteuttaget är. Vi kristdemokrater anser att arbetstagaren behöver, och har rätt att få, en uppgift om den totala kostnad som arbetsgivaren har för arbetstagaren. Synlighet och transparens är viktigt för att skapa legitimitet för skattesystemet och har en viktig demokratisk aspekt. Vi anser därför att arbetsgivarna bör åläggas en skyldighet att redovisa arbetsgivaravgiftens belopp per anställd i arbetsgivardeklarationen och att de offentliga arbetsgivarna ska gå före i detta hänseende.

Vägen framåt för svenskt näringsliv och svensk arbetsmarknad är inte högre skatter på jobb, det är en dålig strategi som leder till att företag flyttar utomlands eller inte ens startar sin verksamhet i Sverige. Det är dags att de höga skatterna synliggörs och att regeringen vidtar åtgärder för att få företagen att stanna i Sverige.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

  1. Hur planerar ministern att agera för att förhindra att företagens stora skattebörda leder till att jobben flyttar härifrån?
  2. Är ministern beredd att ta initiativ till att sätta press på företagen att synliggöra arbetsgivaravgifterna för arbetstagaren?