Arbetslivskriminalitet inom byggbranschen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 17 mars 2023

Interpellation: Arbetslivskriminalitet inom byggbranschen

Interpellation 2022/23:240 av Jim Svensk Larm (S)

Interpellation 2022/23:240 Arbetslivskriminalitet inom byggbranschen

av Jim Svensk Larm (S)

till Statsrådet Paulina Brandberg (L)

 

På svensk arbetsmarknad ska svenska lagar och avtal gälla. Detta borde vara självklart för alla, men tyvärr får vi återkommande rapporter i medier om hur vissa företag väljer att verka utanför de spelregler som finns. Vissa branscher är utpekade som extra utsatta, och en av dem är byggbranschen.

Varje år genomförs många upphandlingar inom byggbranschen då offentliga verksamheter ska bygga nytt eller renovera. Priserna pressas nedåt i konkurrensen om att vinna upphandlingen, vilket tyvärr ofta resulterar i att de anställda får betala det yttersta priset genom sämre villkor vad gäller både arbetsmiljö och löner.

Inom byggbranschen finns det dessutom ofta flera entreprenörsled, vilket både bidrar till prispress och gör det svårare att följa upp upphandlingsvillkorens efterlevnad. Det finns också stora problem kopplade till arbetskraftsinvandringen inom byggbranschen. Att hitresta byggarbetare utnyttjas och tvingas jobba under orimliga villkor är mer eller mindre vardag på många svenska byggen.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Paulina Brandberg:

 

Avser statsrådet att vidta några konkreta åtgärder för att komma till rätta med arbetslivskriminaliteten inom byggbranschen, och i så fall vilka?