Arbetsmarknaden och utvecklingen i Gävleborg

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 30 september 2022

Interpellation: Arbetsmarknaden och utvecklingen i Gävleborg

Interpellation 2005/06:274 av Marcelind, Ragnwi (kd)

den 22 februari

Interpellation 2005/06:274 av Ragnwi Marcelind (kd) till statsrådet Ulrica Messing (s)

Arbetsmarknaden och utvecklingen i Gävleborg

Den 13 september 2004 var statsråden Ulrica Messing och Hans Karlsson i Gävleborg och presenterade ett åtgärdspaket för södra Norrlandskusten på temat ungdomar, utbildning och utveckling. Underlaget till åtgärdspaketet hade tagits fram i samarbete med Statsrådsberedningen och regionala och kommunala aktörer. Åtgärdspaketet presenterades som en kraftfull insats för att bygga upp en region med stor potential men med akuta problem. Som bakgrund redogjordes för de stora omställningar som råder inom arbetsmarknaden och behovet av stöd för att vidareutveckla viktiga utvecklingsfrågor.

Den relativt svaga konjunkturen i länet har inneburit ett minskat arbetskraftsbehov inom de flesta sektorer och i synnerhet inom kommuner, landsting och i tillverkningsindustrin. Statistik från Ams visar att 10 325 personer var arbetslösa i länet den 31 januari 2006. Motsvarande siffra den 31 januari 2005 var 10 050 @ således en fortsatt ökning. Totalt är 17 120 personer arbetslösa eller i program. Arbetslöshetsläget för de unga mellan 18 och 24 år i Gävleborg är mycket allvarligt. 22,3 % är arbetslösa i Söderhamn, 18,2 i Bollnäs, 16,3 i Ockelbo, 15,9 i Hofors, 15,5 i Gävle, 15,5 i Sandviken och 15,4 % i Ovanåker. Statistiken visar att det är enormt många som inte har jobb och Gävleborgs län toppar nu arbetslöshetsligan i landet.

I Gävleborg är vi alla mycket oroade över den rådande situationen. Denna vecka har landshövdingen möten med både företagare och fackliga företrädare om länets utveckling. I höstas kallade landshövdingen alla parter till ett "krismöte" i Bollnäs för att diskutera tillväxt- och arbetsmarknadsfrågor. Statliga myndigheter, kommunerna och aktörerna på arbetsmarknaden skriver tillväxtprogram och diskuterar åtgärder för att förbättra näringslivsklimatet. Trots det försämras läget på arbetsmarknaden och näringslivsklimatet fortsätter att ligga i botten. För att komma till rätta med landstingets krisartade ekonomi kommer 260 personer att sägas upp under våren. Antal berörda av varsel är 46 % fler i januari 2006 jämfört med januari 2005.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande fråga till statsrådet Ulrica Messing:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att komma till rätta med nuvarande krissituation i Gävleborg?

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förhindra att alltfler unga under 25 år hamnar i arbetslöshetens utanförskap?