Återinrättande av landsbygdsminister

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 29 oktober 2021

Interpellation: Återinrättande av landsbygdsminister

Interpellation 2021/22:56 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2021/22:56 Återinrättande av landsbygdsminister

av Edward Riedl (M)

till Statsminister Stefan Löfven (S)

 

Regeringen valde sommaren 2021 att ta bort landsbygdsministern och lägga arbetsuppgifterna på en annan minister. Det är svårt att tolka detta på annat sätt än att regeringen prioriterat ned detta viktiga politikområde. Det behövs mer fokus på landsbygdsfrågorna och inte mindre. Det handlar om att ta till vara utvecklingsmöjligheter på landsbygden såväl som i städerna. Kunskapen om hur beslut slår olika behöver öka snarare än minska.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsminister Stefan Löfven:

 

Har statsministern en plan på att återinföra en landsbygdsminister i sin regering?