Återuppbyggnaden av Irak

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 9 maj 2017

Interpellation: Återuppbyggnaden av Irak

Interpellation 2016/17:423 av Robert Halef (KD)

Interpellation 2016/17:423 Återuppbyggnaden av Irak

av Robert Halef (KD)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Terrororganisationen Islamiska staten (IS) har under år 2014 med våld tvingat ursprungsbefolkningen, de kristna folkgrupperna syrianer, kaldéer, assyrier, armenier och mandéer, bort från sina hem på Nineveslätten och i Mosul. Samtidigt och på samma sätt fördrevs yazidierna från Sincarområdet. Målet var att åstadkomma ett islamistiskt kalifat. Över 200 000 kristna invånare tvingades på flykt. De ställdes inför ett ultimatum: att konvertera till islam eller bli dödade. Så gott som alla valde att fly. En del till irakiska Kurdistan, andra till angränsande länder och till Europa. Många av de som inte lyckades fly har blivit brutalt dödade, kidnappade och fått sin egendom konfiskerad. Jag har personligen besökt området och konstaterat den misär de lever under som flyktingar i sitt eget hemland.

Detta är något som Europaparlamentet i ett resolutionsbeslut från den 4 februari 2016 kallar för ett folkmord på kristna och yazidier.

Den internationella militära koalitionen har tillsammans med den irakiska och kurdiska militären och kristna miliser lyckats befria byar och städer i det kristna området Nineveslätten. Även befrielsen av Mosul är framgångsrik.

De kristna invånare som flytt har fått hoppet tillbaka. En del har redan varit på sina hemorter och konstaterat den förödelse som Islamiska staten har lämnat efter sig. De vill återvända hem och hjälpa till med återuppbyggnaden. Många har redan varit tillbaka och sett hur IS förstört deras egendom, kyrkor och kloster. De ligger i ruiner.

Vi ser biskopar, präster och hela församlingar hjälplöst gråta över förödelsen. De ber omvärlden om stöd för att återuppbygga dessa religiösa och kulturhistoriska byggnader som är över 1 400 år gamla. FN, EU och den irakiska regeringen bör ta ett större ansvar för att återbygga det som förstörts och återskapa säkerhet och långvarig trygghet för invånarna så att de vågar att återvända.

FN:s säkerhetsråd bör ta sitt ansvar och leda återuppbyggnaden för att öka säkerheten och tryggheten. Dessa människor behöver stöd och hjälp med att bygga upp det som är förstört.

En återuppbyggnad kommer att bringa de drabbade hopp om ett nytt liv och påskynda återvändandet. Annars kommer de flesta att söka sig vidare och fly till andra länder för att bygga sig en ny framtid.

Sverige är sedan den 1 januari ordförande i FN:s säkerhetsråd. Det finns stora förhoppningar om att Sverige ska återskapa förtroendet för FN och bidra till att förebygga konflikter och verka för fred, säkerhet och demokrati. Denna utveckling kräver ett försvar för alla människors lika och okränkbara värde, byggt på de mänskliga fri- och rättigheterna.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

På vilket sätt kommer ministern att via FN:s säkerhetsråd och EU:s utrikesråd verka för att säkra ekonomiska resurser och en åtgärdsplan för återuppbyggnaden av Nineveslätten och delar av Mosul?

På vilket sätt kommer Sverige, till exempel via FN:s säkerhetsråd och EU, bidra till att hjälpa till och påskynda återuppbyggandet av kristna och andra etnoreligiösa minoriteters samhällen i Irak?