Återvändarverksamheten

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 1 februari 2022

Interpellation: Återvändarverksamheten

Interpellation 2021/22:293 av Maria Malmer Stenergard (M)

Interpellation 2021/22:293 Återvändarverksamheten

av Maria Malmer Stenergard (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Statskontoret publicerade nyligen rapporten Myndigheternas arbete med personer som ska återvända till sitt hemland – analys och förslag för att effektivisera verksamheten. Rapporten är en utvärdering av hur berörda myndigheter lyckas med att få fler att återvända efter avslag på asylansökan.

Att effektiviteten på återvändarverksamheten behöver förbättras är alldeles uppenbart. Det är alltför få som lämnar Sverige vid avslag på asylansökan, och många av dem som fortsätter att vistas i landet hamnar i det nu så omdiskuterade skuggsamhället, präglat av kriminalitet och lidande.

En del av den kritik som framförs i Statskontorets rapport är regeringens brist på styrning av de myndigheter som berörs av och hanterar återvändarverksamheten. Bristen på styrning tar sig uttryck i att ingen av de berörda myndigheterna har uttalade mål för återvändandeverksamheten. Skrivningarna gällande målen i regleringsbreven är sällan mer konkreta än att ”återvändandet ska öka i förhållande till föregående år”, som det uttrycks i rapporten.

Inte heller i årets regleringsbrev för Migrationsverket finns några uttalade och konkreta mål för återvändandeverksamheten. Däremot finns uppdrag om hur samverkan mellan olika myndigheter ska effektivisera återvändandet, samt hur andelen personer som avviker under återvändandeprocessen ska minska. Men det saknas fortfarande ett konkret mål för hur många, eller exempelvis hur stor andel, som ska återvända vid avslag på asylansökan.

Moderaterna har föreslagit en rad konkreta åtgärder för att utrota skuggsamhället. Det handlar bland annat om att genomföra en nationell folkräkning, begränsa rätten till bidrag för dem som vistas här illegalt, elektronisk övervakning av utvisningsdömda, möjliggöra tvångsvis testning för covid-19 och ett bättre samarbete med ursprungsländerna.

Tyvärr saknas verkningsfulla åtgärder från regeringen, som dessutom tycks underskatta omfattningen av skuggsamhället.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

  1. Avser statsrådet och regeringen att formulera ett konkret och mätbart mål för återvändarverksamheten?
  2. Vilka övriga konkreta åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att säkerställa att fler som inte har rätt att vistas här lämnar landet?