Åtgärder för att säkerställa en hållbar rovdjursförvaltning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 5 april 2016

Interpellation: Åtgärder för att säkerställa en hållbar rovdjursförvaltning

Interpellation 2015/16:443 av Daniel Bäckström (C)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2015/16:443 Åtgärder för att säkerställa en hållbar rovdjursförvaltning

av Daniel Bäckström (C)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Riksdagen har beslutat att det ska finnas licensjakt på varg i Sverige. Licensjakten ska vara en del i den regionaliserade rovdjursförvaltningen som både ska säkerställa arters överlevnad och ta hänsyn till ekonomiska och sociala aspekter speciellt för de människor som bor och verkar i rovdjurstäta områden.

Tyvärr har vi kunnat se hur rovdjursförvaltningen i alltför stor utsträckning kännetecknats av oklarheter, osäkerhet och långdragna juridiska processer. Vinterns licensjakt är inget undantag, där dels Högsta förvaltningsdomstolen förklarade Naturvårdsverkets beslut överklagbara till förvaltningsrätt och Förvaltningsrätten har avlyst licensjakten på varg i Värmlands och Örebro län.

Studerar man domstolens argumentation så kan man konstatera att licensjakt på varg är ett legitimt verktyg för att begränsa de socioekonomiska konsekvenserna och förbättra förutsättningarna för tamdjurshållning. Däremot måste de beslutande myndigheterna bättre motivera och väga av sina beslut. Det som vi sett är dock att med de handläggningstider som i dag är i de svenska förvaltningsdomstolarna så kommer man inte att kunna fatta ett definitivt beslut innan den tänkta jaktperioden har gått ut.

Man kan alltså konstatera att vi i dag inte har ett system för att fatta dessa beslut som fungerar i verkligheten eller så som riksdagen avsett.

Trots detta beslutade regeringen den 25 februari att ändra i jaktförordningen så att alla beslut om jakt på de stora rovdjuren ska kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Däremot har regeringen inte presenterat några förslag på hur dessa processer ska förändras så att ärendena prövas så skyndsamt att det blir möjligt att faktiskt genomföra jakten.

I avsaknad av sådana förslag har regeringen beslutat om ett system som de facto omöjliggör licensjakt på bland annat varg. Regeringen bidrar med sitt beslut till ytterligare osäkerhet hos de människor som ska bedriva jakten men framför allt till oro och uppgivenhet för alla de som dagligen berörs av ett högt rovdjurstryck

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht följande:

 

På vilket sätt, och när, avser statsrådet att säkerställa att lagakraftvunna beslut ska kunna verkställas innan tilltänkt licensjaktsperiod löpt ut?