Åtgärder mot en ökad vargstam

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 10 december 2021

Interpellation: Åtgärder mot en ökad vargstam

Interpellation 2021/22:117 av Alexandra Anstrell (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2021/22:117 Åtgärder mot en ökad vargstam

av Alexandra Anstrell (M)

till Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)

 

Sjundareviret sträcker sig ungefär från E4:an mellan Södertälje och Vagnhärad och bort till sjön Klämmingen i väst. Sedan den 21 augusti har det inträffat fem angrepp mot fårbesättningar i Sjundareviret, som breder ut sig i både Södermanlands och Stockholms län. Det finns också rapporter om att katter har försvunnit under lång tid i området. Nu har länsstyrelserna i Södermanlands och Stockholms län gemensamt fattat beslut om skyddsjakt av en varg i Sjundareviret.

Det var i samma revir, Sjundareviret, som vargarna 2018 slog ut Stockholms läns största fårgård på Molstaberg efter att ha massakrerat cirka 60 får. Alla vargar är oftast lika stora problemindivider. Då kan det behövas starkare åtgärder än att bara skjuta av en enskild varg. Lagstiftningen i dag medger bara möjlighet att bevilja skyddsjaktstillstånd på en varg i taget tills problemet upphör. En minskning av en vargindivid i taget i områden med mycket mänsklig aktivitet är en ineffektiv åtgärd. För att nå effektivitet i skyddsjakten borde man kunna eliminera hela revir och inte enskilda vargar.

Det är väldigt många småföretagare som arbetar hårt för att bidra till livsmedelsförsörjningen och till att vi ska ha öppna landskap. Dessa fårägare uppmanas att sätta upp rovdjursstängsel, även mot vattenlinjer. Bidrag utgår till en liten del för att sätta upp stängsel, men på totalen blir det en helt orealistisk lösning för de flesta.

Hot och trakasserier mot personer som ansöker om skyddsjakt på rovdjur förekommer i allra högsta grad. Flera som skulle vilja ansöka om skyddsjakt avstår enligt uppgift av rädsla för hot mot sina djur, sin familj och sig själv. Detta är något helt oacceptabelt och måste stävjas. Eftersöksjägare fyller en viktig samhällsfunktion för att vilda djur inte ska behöva lida vid trafikolyckor med vilt. De avlastar polisen och är snabbt och effektivt på olycksplatsen med god kännedom om både närmiljön och viltet.

Eftersöksjägare får i dag en liten symbolisk ersättning och utför uppdraget mer eller mindre på ideell basis. I dag vittnar många eftersöksjägare om både hot och våld vid eftersök på rovdjur, vilket lett till att fler inte längre gör dessa eftersök. Gruppen militanta djurrättsterrorister blir allt grövre i sina aktioner, och av den anledningen behöver jägare som ansöker om och utövar skyddsjakt samt genomför eftersök och licensjakt skyddas i sitt samhällsuppdrag.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna-Caren Sätherberg​ följande:

 

  1. Har statsrådet för avsikt att vidta några åtgärder för att möjliggöra åtgärder för skyddsjakt på ett helt revir?
  2. Hur avser statsrådet att säkerställa tryggheten för djurhållare i och kring Sjundareviret?
  3. Har statsrådet för avsikt att vidta några åtgärder för att möjliggöra sekretessbeläggande av personuppgifter om den som ansöker om skyddsjakt, för ökad säkerhet?