Åtgärder mot fusk och bidragsbrott

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 16 oktober 2020

Interpellation: Åtgärder mot fusk och bidragsbrott

Interpellation 2020/21:33 av Niklas Wykman (M)

Interpellation 2020/21:33 Åtgärder mot fusk och bidragsbrott

av Niklas Wykman (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Mycket i Sverige fungerar inte som det ska. Sverige har allvarliga problem med organiserad brottslighet, omfattande utanförskap och bidragsbrott. Pengar försvinner i bidragsfusk i stället för att gå till välfärd och brottsbekämpning. Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen uppskattar att omkring 300 miljarder kronor har betalats ut felaktigt från välfärdssystemen sedan 2005.

Omkring 200 000 personer är i dag skrivna på felaktig adress i Sverige. Regeringen har ett stort ansvar för att återupprätta statens kontroll över folkbokföringen. Oredan kring samordningsnumren har öppnat upp för brottslighet och skapat osäkerhet. Sverige har utfärdat nästan 900 000 samordningsnummer och det saknas kontroll över hur många personer som illegalt vistas i landet. Utan tillräcklig kontroll i bidrags- och välfärdsystemen utnyttjas skattebetalarna av grovt kriminella.

Allt oftare går det att ta del av uppseendeväckande fall om hur våra välfärdssystem utnyttjas på olika sätt. Utöver de uppmärksammade problemen kring folkbokföringen och samordningsnumren har uppgifter uppmärksammats om hur Iraks försvarsminister fått barn- och bostadsbidrag i Sverige och hur en regeringstjänsteman i Afghanistan fått föräldrapenning – trots att ingen av dem längre bor i Sverige.

Svenskt studiemedel för miljoner har betalats ut till studenter vid ultrakonservativa muslimska universitet i Mellanöstern. Statliga bidrag betalas ut till organisationer i Sverige med kopplingar till Muslimska brödraskapet och till föreningar som stöttat terrorgrupper och som sprider antisemitiska budskap. Bidragsbrott och fusk är allvarligt i sig, men det är ytterst allvarligt när det direkt eller indirekt används för att stötta extrema organisationer och bidrar till religiös fanatism. Vi behöver slå vakt om det sekulära samhället och säkra att inte en skattekrona går till organisationer som underblåser religiös intolerans.

Svenska myndigheter brister i stor utsträckning i kontrollen över vilka som beviljas bidrag och om mottagaren, oavsett om det är en individ eller organisation, verkligen är berättigad till bidrag eller stöd. Det blir alltmer tydligt att regeringen saknar förslag och engagemang för att stoppa organisationers och enskildas utnyttjande av våra välfärdssystem.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Vilka konkreta samlade åtgärder vidtar ministern ifråga om folkbokföringen och samordningsnumren för att bekämpa fusket och brotten som drabbar bidrags- och välfärdssystemen, och vad har ministern åstadkommit hittills i det arbetet?