Åtgärder mot missbruk av F-skattsedeln

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 15 juli 2022

Interpellation: Åtgärder mot missbruk av F-skattsedeln

Interpellation 2012/13:457 av Jakobsson, Leif (S)

den 30 maj

Interpellation

2012/13:457 Åtgärder mot missbruk av F-skattsedeln

av Leif Jakobsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

För över ett år sedan beslutade en enig riksdag om en utvärdering av F-skattsedelns funktionssätt – inte minst mot bakgrund av de generösare regler som infördes 2009 där det inte längre krävs mer än en uppdragsgivare för att erhålla F-skatt.

Dagligen kommer rapporter om hur F-skatten används för att gå runt arbetsmarknadens regelverk, kollektivavtal och lagar. Hela branscher är på väg mot ”vilda västern”-förhållanden.

Den svenska modellen bygger på ordning och reda på arbetsmarknaden och att företag som följer lagar och betalar rätt löner och skatter inte konkurreras ut av företag som går runt regelverken.

Vi socialdemokrater har lagt en lång rad förslag om hur regelverket kring F-skattsedeln kan stramas upp men möts av ”utredning pågår”. Vi hade förväntat oss en redovisning i BP 2013, men någon sådan redovisning kom inte där. Nu är mina frågor till ministern:

1. Mot bakgrund av vilka fakta och argument har finansministern tagit så lätt på riksdagens oro över utvecklingen kring F-skatten och det enhälliga tillkännagivandet utifrån denna oro?

2. När kommer förslagen om uppstramning av reglerna kring F-skattsedeln, och vilken inriktning har de så att missbruket kan stävjas?