Attraktivare tomträtter

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 29 augusti 2019

Interpellation: Attraktivare tomträtter

Interpellation 2018/19:264 av Larry Söder (KD)

Interpellation 2018/19:264 Attraktivare tomträtter

av Larry Söder (KD)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Det har på senare tid uppdagats en rad problem med det nuvarande tomträttssystemet. Avgäldsunderlaget ska i dag uppdateras endast vart tionde år. Med snabbt stigande markpriser har det inneburit att avgäldsbeloppet har ökat kraftigt – och ibland fördubblats – från ett år till ett annat, vilket har skapat oförutsägbarhet och stora ekonomiska konsekvenser för tomträttsinnehavaren.

I Stockholm rapporterades det att avgälden ökade med upp mot 100 procent vid omräkningen som skedde 2017. Ett vanligt villahushåll i exempelvis Sollentuna kunde i och med kommunens omräkning få ökade kostnader från 3 100 kronor till 6 300 kronor per månad. 

Vidare finns problem när reglerna ger utrymme för olika sätt att beräkna avgälden. Kommuner använder sig av olika beräkningsmodeller – och kan förändra dessa löpande – vilket minskar transparensen och förutsägbarheten för tomträttsinnehavaren. 

Problemen hämmar förstås människors möjlighet och vilja att efterfråga tomträtt och därmed ett boende i eget småhus. Detta samtidigt som många barnfamiljer efterfrågar boende i småhus.

Tomträtts- och arrendeutredningen presenterade i sitt delbetänkande Tomträttsavgäld och friköp (SOU 2012:71) förslag för att lösa dessa problem. Men hittills har inte tomträttssystemet ändrats. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Per Bolund:
 

Hur ser statsrådet på de problem som finns med nuvarande tomträttssystem, och avser statsrådet att återkomma med förändringar som gör tomträtten mer attraktiv?