Avancerat partnerskap för Sverige i Nato

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 25 april 2006

Interpellation: Avancerat partnerskap för Sverige i Nato

Interpellation 2005/06:335 av Hamilton, Carl B (fp)

den 5 april

Interpellation 2005/06:335 av Carl B Hamilton (fp) till försvarsminister Leni Björklund (s)

Avancerat partnerskap för Sverige i Nato

Den 3 april 2006 finns uppgifter i Financial Times om att USA lagt fram förslag till övriga Natomedlemmar om ett mer "avancerat partnerskap" för bland annat Sverige i Nato. Det är självklart ett välkommet ytterligare steg mot ett faktiskt svenskt Natomedlemskap. Förslaget ska enligt tidningen diskuteras i Sofia, Bulgarien, denna månad och beslut är tänkt att tas vid Natotoppmötet i Riga i november.

Det är viktigt att Sverige när vi deltar i Natooperationer i bland annat Afghanistan har ett oerhört nära samarbete med Nato bland annat för att minska riskerna för personalen i fält. Att nu USA och förhoppningsvis övriga Natoländer vill gå vidare och erbjuda ett ännu närmare formaliserat samarbete för länder som @ likt Sverige @ "putting blood and treasure on line with Nato" är både välkommet och viktigt att ta fasta på.

För att få full klarhet i den svenska regeringens position i frågan väcker jag denna interpellation och vill ställa följande frågor till försvarsministern:

Vad är statsrådets position i frågan om USA@Natoerbjudandet om ett närmare svenskt "avancerat partnerskap" i Nato att beslutas hösten 2006?

Vilka förändringar mera exakt jämfört med i dag skulle enligt statsrådets bedömning ett sådant avancerat partnerskap innebära för Sverige @ politiskt och militärt?

Hur avser statsrådet att parlamentariskt förankra ett beslut om "avancerat" partnerskap inför Sofiamötet?