Avhopp från lärarutbildningen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 17 mars 2022

Interpellation: Avhopp från lärarutbildningen

Interpellation 2021/22:371 av Roger Haddad (L)

Interpellation 2021/22:371 Avhopp från lärarutbildningen

av Roger Haddad (L)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Frågan om lärarutbildningen är central utifrån flera aspekter. Läraryrket är det viktigaste yrket i samhället, och skolan är den viktigaste bildningsinstitutionen. Att höja läraryrkets status måste vara en av statens främsta uppgifter för att klara kompetensförsörjningen och lösa lärarbristen, men också för att locka blivande studenter som verkligen vill bli lärare.

Även om vi ser variationer mellan olika år måste mer göras för att öka söktrycket, öka andelen förstahandssökande, inte minst, men också se till att öka genomströmningen och därmed förebygga och minska avhoppen från lärarutbildningen.

Detta är ett mycket stort problem som vi fortfarande ser på flera lärosäten, i synnerhet på ämneslärarutbildningen. För att nämna ett exempel hade ämneslärarutbildningen vid Karlstads universitet noterat avhopp på över 40 procent. Den här utvecklingen måste vändas om vi ska klara de behov vi har i samhället, där vi årligen behöver rekrytera och anställa tusentals lärare inom förskola och skola. 

Mot bakgrund av detta vill jag ställa följande frågor till utbildningsminister Anna Ekström: 

 

  1. Vilka nya initiativ avser ministern att ta för att förhindra de tidiga avhoppen på lärarutbildningen generellt?
  2. Avser ministern att presentera nya skärpningar kring antagningskraven, exempelvis höjda betygskrav, för att minska avhoppen?
  3. Ämneslärarutbildningen har drabbats särskilt av stora avhopp – avser ministern att presentera särskilda förändringar kring detta program?