Avmagringssjuka hos hjortdjur

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 7 november 2017

Interpellation: Avmagringssjuka hos hjortdjur

Interpellation 2017/18:63 av John Widegren (M)

Interpellation 2017/18:63 Avmagringssjuka hos hjortdjur

av John Widegren (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Avmagringssjuka, också kallat Chronic Wasting Disease (CWD), är en smittsam prionsjukdom som infekterar hjortdjur. Alla infekterade djur dör eftersom det saknas både botemedel och vaccin. Prionerna förs vidare genom direktkontakt eller via miljön. I miljön sker detta via saliv, urin och avföring. Prionerna kan anrikas i miljön och därmed vara smittsamma i flera år.

I Norge har smittan funnits sedan 2016, och där har man beslutat att avliva ett antal tusen vildrenar för att begränsa den. Målet är att utrota smittan innan den förs vidare. Man har dessutom upptäckt tre älgar med smittan inte alltför långt från Sverige. Vi kan därför anta att smittan finns även i Sverige. Det måttliga provtagningsprogram som genomförts än så länge i Sverige är troligtvis inte tillräckligt. Det stora arbete som Norge har påbörjat blir inte heller särskilt effektivt om inte också Sverige tar krafttag mot CWD.

I Nordamerika har smittan funnits i ca 50 år, och där har man kunnat konstatera att CWD sprids långsamt i början för att sedan spridas dramatiskt. Inkubationstiden kan vara upp till två år, men djuren kan utsöndra prionerna redan under inkubationstiden. Detta innebär att många djur kan bära på sjukdomen innan den upptäcks.

Jag vill därför ställa följande frågor till statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

1. Hur avser statsrådet att hantera problemet med CWD hos svenska hjortdjur?

2. Anser statsrådet att det finns en risk att vi agerat för sent mot CWD?

3.  Om CWD har spridits i stor utsträckning bland våra hjortdjur, anser statsrådet att de vidtagna åtgärderna är tillräckliga?