Avskaffande av svenska klusterbomber

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 29 september 2022

Interpellation: Avskaffande av svenska klusterbomber

Interpellation 2005/06:320 av Palm, Veronica (s)

den 22 mars

Interpellation 2005/06:320 av Veronica Palm (s) till försvarsminister Leni Björklund (s)

Avskaffande av svenska klusterbomber

I februari blev Belgien först i världen med att införa ett totalförbud mot klusterbomber. Det var ett viktigt steg i kampen för en fredligare värld. Belgien var också ett föregångsland i kampen mot personminor genom att vara första land att förbjuda dessa. Sverige var det fjärde landet som införde personminsförbud. I dag är 148 länder bundna av det internationella avtal som detta ledde fram till.

Klusterbomber är också ett vapen med förödande effekt. En klusterbomb är en bombkapsel som öppnar sig uppe i luften och sprider ut en mängd mindre bomber över ett stort landområde. Dessa bomber drabbar civila hårt, bland annat genom att de sprids över ett så stort område att det inte går att försäkra sig om att man bombar ett område där civila inte finns. Dessutom exploderar inte alla småbomber omedelbart utan ett stort antal så kallade blindgångare kan ligga kvar länge på marken och utgöra en dödsfara för befolkningen där. På så vis skadar de på ungefär samma sätt som landminor.

Runtom i världen finns ett motstånd mot klusterbomber. Exempelvis uppmanade Kofi Annan för ett halvår sedan världens länder att ta tag i frågan. Europaparlamentet har antagit en resolution mot klusterbomber. Sverige skulle också kunna vara ett viktigt föredöme i kampen mot klusterbomber om vi avskaffade vårt eget innehav. Vi har i dag en form av klusterbomb, bombkapsel 90, för att användas i JAS-planen. Bombkapseln är tänkt att användas för vårt invasionsförsvar. Men i dag finns egentligen inget invasionshot mot Sverige, varför också riksdagen har beslutat om en ny inriktning för Sveriges försvar. Detta sammantaget betyder att bombkapsel 90 är onödig och således kan avskaffas ur våra lager.

Jag vill med anledning av detta fråga försvarsministern:

Vad avser försvarsministern att göra för att avskaffa Sveriges innehav av bombkapsel 90?