Avstånd till brevlådan

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 26 januari 2007

Interpellation: Avstånd till brevlådan

Interpellation 2006/07:230 av Messing, Ulrica (s)

den 19 januari

Interpellation

2006/07:230 Avstånd till brevlådan

av Ulrica Messing (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

På uppdrag av den tidigare regeringen har Post- och telestyrelsen (PTS) utrett frågan om avstånd till postlådan. I korthet föreslår PTS att ingen ska ha längre än 1 000 meter till brevlådan. Enligt utredningen blir ca 6 500 personer berörda av förslaget, då de – om förslaget genomförs – kommer att få minskat avstånd till postlådan. Enligt PTS skulle det kosta ca 39 miljoner kronor att genomföra förslaget.

Min fråga till statsrådet Torstensson är om, och i så fall när, hon avser att ta initiativ för att genomföra åtgärderna föreslagna av PTS.