Bankskatt

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 12 januari 2021

Interpellation: Bankskatt

Interpellation 2020/21:247 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2020/21:247 Bankskatt

av Edward Riedl (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Bankskatten sågas av de tre myndigheter som har ansvar för finansiell stabilitet. Riksbanken, Finansinspektionen och Riksgälden menar samtliga att den föreslagna skatten inte är kopplad till bankernas risknivå. Bankskatten ska tas ut av stora banker och har ingenting med risktagandet i bankerna att göra. Riksgälden går till och med så långt i sin kritik att de menar att den nya skatten dessutom riskerar att leda till att stabiliteten i det finansiella systemet minskar.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

  1. Kan ministern redogöra konkret för syftet och idén med den föreslagna bankskatten?
  2. Är motivet enligt ministern att öka eller minska den finansiella stabiliteten i banksektorn?