Bärgning av gifttunnor i Bottenhavet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 14 februari 2020

Interpellation: Bärgning av gifttunnor i Bottenhavet

Interpellation 2019/20:275 av Jörgen Berglund (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2019/20:275 Bärgning av gifttunnor i Bottenhavet

av Jörgen Berglund (M)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

I Bottenhavet någonstans mellan Sundsvall och Gotland ligger över 23 000 tunnor som beräknas innehålla närmare 9 ton kvicksilver. Ingen vet exakt var alla tunnor ligger då endast en liten del av dem är lokaliserade. I dag vet ingen om innehållet redan har börjat läcka ut i havet, vilket skulle kunna få stora konsekvenser för växt- och djurliv i Bottenhavet och Östersjön men även i förlängningen för människor. Kvicksilver anses vare ett av de farligaste miljögifterna.

SVT gjorde nyligen en intervju med en professor i analytisk kemi på Mittuniversitetet i Sundsvall om de 23 000 tunnorna. Professorns budskap var tydligt: Det är dags att ta upp gifttunnorna! Om gifttunnorna inte plockas upp finns risken att stora mängder kvicksilver läcker ut i havet. Ytterligare ett orosmoment är att det enligt vittnesuppgifter finns gifttunnor betydligt närmare land, strax utanför Draghällans fyr väldigt nära Sundsvall. Det finns gott om populära badplatser i Draghällans omedelbara närhet. De prover som görs av vattenkvaliteten testar endast förekomsten av tarmbakterier och alger, alltså inte förekomsten av tungmetaller. Vi vet med andra ord inte om de badplatser som finns runt Sundsvall redan är påverkade.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har bedömt att det skulle gå att lokalisera de 23 000 tunnorna med hjälp av sonarteknik. Att plocka upp tunnorna går också att göra även om det är förenat med risker för läckage. Men om gifttunnorna lämnas kvar vet vi att de förr eller senare kommer att rosta sönder och kvicksilvret kommer att läcka ut i havet, om det inte redan har skett.

Med anledning av ovanstående skulle jag vilja ställa följande frågor till klimat- och miljöminister Isabella Lövin:

 

  1. Finns det i de nya regleringsbreven för 2020 ett uppdrag att påbörja arbetet för att ta upp de 23 000 gifttunnorna i Bottenhavet mellan Sundsvall och Gotland?
  2. Varför kan vi inte påbörja arbetet med att ta upp tunnorna trots att frågan om betalningsansvar ännu inte är uppklarad? Det kan mycket väl vara bråttom.
  3. Delar ministern min oro för gifttunnorna? I så fall, när beräknas arbetet med att ta upp tunnorna vara klart?