Barn och ungdomar som utsätts för grova brott

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 6 mars 2020

Interpellation: Barn och ungdomar som utsätts för grova brott

Interpellation 2019/20:316 av Thomas Morell (SD)

Interpellation 2019/20:316 Barn och ungdomar som utsätts för grova brott

av Thomas Morell (SD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Jag har tidigare ställt frågan till statsrådet Mikael Damberg om de rån och grova brott som drabbar barn och ungdomar. Enligt svaret från statsrådet följer regeringen utvecklingen noga, och det är en sak, men vad gör regeringen rent konkret i den här viktiga frågan?

I en artikel publicerad i Expressen den 5 februari redovisas en skrämmande utveckling av dessa brott. Enligt artikeln är ökningen hela 100 procent under fyra år, där barn under 15 år rånar andra barn i samma ålderskategori. Våldsbrotten där barn utsätter andra barn är våld mot huvudet, sparkar, slag, pistolhot, bränning med tändare, hot om att döda, hot om att bomba skolan och hugg med kniv, för att nämna några av de exempel som räknades upp i artikeln. Det yngsta barnet som misstänks för våldsbrott är bara sju år!

52 barn har fått uppsöka sjukvård till följd av det våld de utsatts för. Att de barn som utsätts för den här typen av grovt våld påverkas för resten av livet är ingen överkvalificerad gissning. Att de barn som utsätter andra barn för grova brott riskerar att fastna i den kriminella världen är inte heller en alltför vågad gissning. Andra undersökningar visar tydligt att barn som debuterar tidigt i den kriminella världen ofta fastnar där och utvecklar ett grovt kriminellt beteende.

Även om antalet anmälda brott visar en skrämmande utveckling är sannolikt mörkertalet än större. Poliser vittnar om rädslan hos föräldrar till våldsutsatta barn att anmäla eftersom de fruktar ökat hot och våld mot deras barn. En trend i den här våldsspiralen är att förnedra offren, och inte sällan filmas övergreppen, som sedan läggs ut på sociala medier. Utvecklingen är dramatisk och kräver kraftfulla åtgärder från skola, socialtjänst, polis och inte minst regeringen. Situationen är så allvarlig att den kräver kraftfulla insatser här och nu!

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att stoppa våldsutvecklingen bland barn och ungdomar?