Barn som berörs av vräkning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 2 december 2011

Interpellation: Barn som berörs av vräkning

Interpellation 2011/12:83 av Palm, Veronica (S)

den 1 november

Interpellation

2011/12:83 Barn som berörs av vräkning

av Veronica Palm (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

I februari 2007 presenterade regeringen en strategi mot hemlösheten. Ett av målen var att inget barn skulle vräkas. Det är ett bra mål, som jag vill ge regeringen beröm för. Men verkligheten visar att det inte räcker med fina mål.

Under 2010 var det 632 barn som berördes av vräkning. Det är en ökning med 2 procent jämfört med föregående år, enligt statistik från kronofogden. Den nedåtgående trenden från föregående år har alltså brutits.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet vilka åtgärder hon avser att vidta för att hindra att fler barn vräks.