Bättre möjligheter för reservofficerare att tjänstgöra

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 6 maj 2022

Interpellation: Bättre möjligheter för reservofficerare att tjänstgöra

Interpellation 2020/21:328 av Jörgen Berglund (M)

Interpellation 2020/21:328 Bättre möjligheter för reservofficerare att tjänstgöra

av Jörgen Berglund (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

I den nyligen beslutade totalförsvarspropositionen för 2021–2025 finns det väldigt lite skrivet om reservofficerare och hur möjligheterna ska bli bättre för dem att kunna tjänstgöra. Regeringen konstaterar kort att Försvarsmakten har mandat att utforma reservofficersförsörjningen. Det måste sägas vara en sanning med modifikation. Det är regeringens uppgift att lägga fram lagförslag om så behövs i detta fall för att förbättra möjligheterna för reservofficerare att tjänstgöra. Det finns i dag flera saker som i lag och förordning skulle behöva ändras för att skapa bättre förutsättningar för reservofficerare att kunna tjänstgöra. Reservofficerarna är en viktig grundbult i försvaret av Sverige.

För att underlätta och stärka reservofficerens möjligheter till tjänstgöring bör reservofficerare få laglig rätt att få tjänstledighet för tjänstgöring i Försvarsmakten precis som GSS/T har. Det skulle enkelt kunna genomföras genom en ändring i lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar. Dessutom bör reservofficerare likställas med yrkesofficerare gällande ersättning som instruktörer inom frivillig försvarsutbildning. Detta för att förbättra möjligheterna att få kvalificerade instruktörer i till exempel hemvärnet. Det skulle dessutom göra det mer ekonomiskt attraktivt för reservofficerare att tjänstgöra inom frivillig försvarsutbildning. Även detta kan ske snabbt och enkelt genom en förändring i förordningen (1994:522) om förmåner till instruktörer inom frivillig försvarsutbildning.

Med anledning av detta vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

  1. Vad avser ministern att göra för att förbättra möjligheterna för Sveriges reservofficerare i stort?
  2. Tänker ministern ta initiativ till att förändra lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar och förordningen (1994:522) om förmåner till instruktörer inom frivillig försvarsutbildning?
  3. Vilka verktyg och medel använder ministern i sin roll som minister för att förbättra för Sveriges alla reservofficerare, och kan ministern ge något konkret exempel på hur detta har förbättrat situationen för landets reservofficerare?