Behoven av polisiär kontroll av olaglig taxitrafik

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 20 februari 2020

Interpellation: Behoven av polisiär kontroll av olaglig taxitrafik

Interpellation 2019/20:289 av Mattias Karlsson i Luleå (M)

Interpellation 2019/20:289 Behoven av polisiär kontroll av olaglig taxitrafik

av Mattias Karlsson i Luleå (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Flera undersökningar visar att Sverige har fått nya problem med olaglig taxiverksamhet, trots skärpt lagstiftning och tidigare genomförda åtgärder för att stävja olaglig taxi. Dessvärre tycks sociala medier underlätta förmedlingen av olaglig taxi, då förmedlingen via sociala medier är svår att komma åt och lagföra. Ett av få sätt att stävja verksamheten tycks vara via polisiära insatser ute i trafiken. 

Enligt de undersökningar som refererats i medierna är olaglig taxi som förmedlas via Facebook ett omfattande problem på flera orter, inte minst i norra Sverige. Ett exempel är Luleå, där en stor Facebookgrupp för olaglig taxi har över 8 500 medlemmar. Luleå kommun har drygt 77 000 invånare. Det innebär att denna svarttaxigrupp har en bra bit över 10 procent av kommunens invånare som medlemmar. En utbredd acceptans för och användning av svarttaxi kan bidra till att minska förtroendet för skattesystemet som helhet. 

Där problemen växer fram drabbar det inte bara seriös taxiverksamhet, utan skadeverkningarna sträcker sig till hela ekonomin. Den förre inrikesministern Anders Ygeman uttryckte i samband med ett besök i Malmö i februari 2017 att man göder den svarta ekonomin om man åker ”taxi för 59 kronor eller om du klipper dig för 50 kronor”. Den som bedriver olaglig taxi kan lika gärna välja en bilmekaniker som struntar i att betala skatt, medan seriösa taxiföretag har incitament att välja seriösa bilverkstäder för att kunna dra av kostnaden i sin firma. På så sätt sprider sig problemet med olaglig taxi i resten av samhället. 

Jag har tidigare interpellerat om problemet med olaglig taxi och fick då som svar av infrastrukturministern att han tillsatt en utredning om bättre kontroll av yrkestrafiken. Men saken är den att det problem jag tar upp inte handlar om yrkestrafik utan om en olaglig verksamhet som bedrivs helt och hållet vid sidan av de tillståndskrav och kontrollsystem som omfattar seriös taxi. Frågan om olaglig taxi nämns inte i direktiven till utredningen. 

Det är svårt att se att olaglig taxi kan motverkas utan att polisens insatser ökar när det gäller att konkret kontrollera olaglig taxiverksamhet ute i trafiken. Infrastrukturministern har påpekat att Skatteverket arbetar med frågan, men det krävs även insatser från polisen. De som bedriver olaglig taxiverksamhet måste uppfatta att det finns en upptäcktsrisk och en risk för någon form av sanktion. 

Polisen har uppgett att frågan inte kan ges mer resurser då de inte har ett nationellt uppdrag avseende kontrollen av dessa olagliga persontransporter mot betalning. Detta leder till att samhällets arbete mot problemet bromsas. Samtliga myndigheter som förväntas samverka är nämligen beroende av det kontrollarbete som polisen behöver göra ute på fältet. 

Det finns därför fog att överväga om polisen bör ges ett nationellt uppdrag avseende taxiverksamheter och olaglig taxi, för att tillförsäkra att det finns resurser till att utföra kontroller. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg: 

 

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att ge polisen ett tydligare uppdrag att motverka olaglig taxiverksamhet och bättre resurser för att kontrollera och beivra dessa lagbrott?